Press ESC to close

แนวทางการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัย นเรศวร ปีการศึกษา 2564

แนวทางการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัย นเรศวร ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัย นเรศวร ได้ออกเอกสารแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564 โดยมีทั้งหมด 5 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 Portfolio

รูปแบบที่ 2โควตา

แบบที่ 3 Admission I

รูปแบบที่ 4 Admission II

รูปแบบที่ 5 Direct Admission

**หมายเหตุ รูปแบบที่ 5 จะรับเฉพาะสาขาวิชาที่ได้จ านวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในรูปแบบที่ 1 -4

โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 9,113 คน

รายละเอียด อื่นๆ สามารถดูรายละเอียดได้ จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

เอกสารแนวทางการรับสมัคร   :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :   admission.nu.ac.th

error: Content is protected !!