Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบรับตรงอิสระ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ม. บูรพา ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบรับตรงอิสระ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ม. บูรพา ปี 2564

มหาวิทยาลัย บูรพา ได้ออกประกาศระเบียบการรับสมัคร นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการที่ 1 คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ต่างๆ ดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) จำนวน 50 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย

2. มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป

3. ต้องมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

4. ต้องมีผลคะแนน GAT, PAT1, PAT 2

5. ต้องผ่านการตรวจร่างกายตามที่กำหนด (20 รายการ ดูได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง)

6. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

6.1 ว่ายน้ำ 100 เมตร

6.2 วิ่ง 1,000 เมตร

6.3 ดึงข้อราวเดี่ยว

6.4 กระโดดหลบสิ่งกีดขวาง

6.5 ดันพื้น และซิทอัพ

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    รับสมัครตั้งแต่ วันที่  3 – 9 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูล     :    ฝ่ายรับเข้า ม.บูรพา

error: Content is protected !!