บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบ 4 ปี 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ม.ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการออกระเบียบการรับสมัคร ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะครุศาสตร์ จํานวน 5 สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 15 สาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ ใช้เวลาศึกษาปกติ 4 ปี จํานวน 13 สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 30 สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 7 สาขาวิชา

วิทยาลัยการดนตรี จํานวน 1 สาขาวิชา

2. อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์http://financebsru.bsru.ac.th หรือ http://admission.bsru.ac.th

.

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารรับสมัคร !!

ระยะเวลาการรับสมัคร    :     ช่วงเดือน พฤษภาคม 2563

.

ข้อมูล     :      mytcas.com

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…