Press ESC to close

ประกาศ ระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษาใน ม. ขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปี 2563

ประกาศ ระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษาใน ม. ขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปี 2563

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยผลิตนักวิชาการ และนักวิชาชีพขั้นสูง เพื่อไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้มหาวิทยาลัยได้แบ่งการรับสมัคร ออกเป็น 5 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio

รอบที่ 2 โควตา

รอบที่ 3 แอดมิชชั่น 1

รอบที่ 4 แอดมิชชั่น 2

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละรอบ ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลย จ้า

 

รายละเอียดการรับสมัคร    :        เอกสาร !!

 

อัพเดตกำหนดการ TCAS 63 ม.ขอนแก่น ใหม่

ขอบคุณข้อมูล     :  admissions.kku.ac.th

 

error: Content is protected !!