Press ESC to close

สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา ปี 2564

สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 อัตรา ปี 2564

สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหาร ของกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

สมัครและอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม   :    เอกสารรับสมัคร  !!

.

การรับสมัคร  :   สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563

ข้อมูล   :     jag.thaijobjob.com

error: Content is protected !!