Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2565

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากจะเรียนต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ในบทความนี้พี่ก็การรวบรวมข้อมูลกำหนดการและ ระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2565 มาฝากกัน

ใครที่อยากจะเรียนในหลักสูตรนี้ ลองไปเช็คข้อมูลกันดีกว่า จะได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะ

ระเบียบการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( เฉพาะ ม.รัฐ )

1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)  จำนวนรับ 100 คน

กำหนดการรับสมัคร    :  01/02/2022 – 30/04/2022

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

.

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 (มีทุนให้เรียนฟรี)

กำหนดการรับสมัคร    :  8 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

.

3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัคร    :  2 – 27 พฤษภาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

.

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัคร    :  4 มกราคม – 22 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

.

5. มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (มีทุนให้เรียนฟรี)

กำหนดการรับสมัคร    :  วันนี้ – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

.

6. โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัคร    :  21 ก.พ. 2565 –  16 พ.ค. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

.

7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัคร    :  วันที่ 10 มกราคม – 6 พฤษภาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

.

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (มีทุนให้เรียน)

กำหนดการรับสมัคร    :  วันนี้ – วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

.

9. มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

กำหนดการรับสมัคร    :  วันนี้ – วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

.

ดูประกาศ การรับสมัครของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ที่   :     mytcas.com/universities

ขอบคุณข้อมูล   :   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!