Press ESC to close

นักวิชาการ จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ค้นพบ หอยทากจิ๋ว 2 ชนิดใหม่ของโลก

นักวิชาการ จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ค้นพบ หอยทากจิ๋ว 2 ชนิดใหม่ของโลก

คุณบังอร ช่างหลอม นักวิชาการ ประจำกองวิชาการธรรมชาติวิทยา แห่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ได้ค้นพบหอยทากจิ๋ว 2 ชนิดใหม่ของโลก นั่นคือ หอยทากจิ๋วผิวตาข่าย (Acinolaemus cryptidentatus) และหอยทากจิ๋วเมืองออน (Acinolaemus mueangonensis)

หอยทากจิ๋ว ในสกุล Acinolaemus ทั่วโลกมีรายงานว่าพบเพียง 6 ชนิด โดยพบที่ประเทศเวียดนาม 1 ชนิด และอีก 5 ชนิด พบในประเทศไทย สำหรับหอยทากจิ๋วชนิดใหม่ทั้ง 2 นี้ พบเฉพาะในถ้ำทางภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้น

การค้นพบครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าประเทศไทยยังคงอุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะกลุ่มหอยทากจิ๋ว ที่มีตัวขนาดเล็กมากๆ จนแทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่ถึงแม้ตัวจะจิ๋ว แต่ทว่ามีความสำคัญยิ่งใหญ่ในห่วงโซ่อาหาร หอยทากจิ๋วทำหน้าที่ขูดกินไลเคนที่เกาะตามผนังถ้ำหินปูนเป็นอาหาร ในขณะเดียวกันก็เป็นอาหารให้สัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น ค้างคาว นก หนู มด เป็นต้น

.

ขอบคุณข้อมูล    :  nsm.or.th/other-service/680-online-science/knowledge-inventory/science-news/science-news-natural-history-museum/4479-acinolaem

error: Content is protected !!