Press ESC to close

รับตรง นักเรียนพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปี 2565

รับตรง นักเรียนพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปี 2565

วิททยาลัยพยาบาลทหารบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนพยาบาล รุ่นที่ 59 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 59 ตั้งแต่ วันที่ 13 ธ.ค. 2564 – วันที่ 22 เม.ย. 2565

นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2564 – วันที่ 3 มิ.ย.2565

ซึ่งในปีนี้ มีความแตกต่างจากปีที่แล้ว ดังนี้

1. ผู้สมัครทั้งสองหลักสูตรต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS 65 ในวันที่ 9 ธ.ค. 64 และ สอบ GAT PAT และวิชาสามัญ ตามวันสอบของปฏิทินการสอบของ TCAS 65

2. ใช้คะแนนในการสมัครและคัดเลือกที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ดังนี้

2.1 หลักสูตรนักเรียนพยาบาลฯ ใช้คะแนน GAT PAT2 และวิชาสามัญ 7 รายวิชา ที่สอบในปี 2565 เท่านั้น

2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ใช้คะแนน GAT ,PAT 2 ที่สอบในปี 2565 เท่านั้น

โดยรายละเอียดให้ดูจากระเบียบการของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครโดยตรงผ่านทาง Website  : www.rtanc.ac.th เท่านั้น ศึกษาระเบียบและวิธีการรับสมัครฯ ได้ทาง www.rtanc.ac.th หร์อ โทร 0-2354-7842 (ในเวลาราชการ), 0-2763-4232 (นอกเวลาราชการ)

** ระเบียบการรับสมัคร รอประกาศ ต่อไป

.

ขอบคุณข้อมูล    :    rtanc.ac.th/?p=7827

error: Content is protected !!