พิบูลสงคราม รอบ 4 ปี 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ม.ราชภัฏ พิบูลสงคราม ปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ได้ดำเนินการออกกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร ในระดับปริญญาตรี  รอบที่ 4 Admission 2 ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะที่เปิดรับ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

**คุณสมบัติต่างๆ และเกณฑ์การคัดเลือก สามารถดูรายละเอียด ได้จากระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     โหลดเอกสาร   !!

ระยะเวลาการรับสมัคร     :     ประมาณเดือน พฤษภาคม 2563

.

ข้อมูล     :     mytcas.com

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…