Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยโซน ภาคกลาง ปี 2564

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยโซน ภาคกลาง ปี 2564

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ามหาวิทยาลัย รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ของ dek64 ซึ่งน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสมัครใน รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ปี 2564 ในบทความนี้เป็นการรวบ รวมระเบียบการ รับสมัคร มหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS64

ซึ่งในตอนนี้ก็พร้อมที่เปิดรับสมัคร กันแล้ว และในบทความนี้ ก็เป็นการรวบรวมระเบียบการ ของมหาวิทยาลัยทางโซน ภาคกลาง น้องๆ ที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้ ลองเข้าไป เช็คระเบียบการกันดูนะจ้ะ โดยใครอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหน

มาดูระเบียบการกันได้เลยจากลิงก์ด้านล่างนี้จ้า

ระเบียบการ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในรอบที่ 1 Portfolio ปี 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     :     เอกสารระเบียบการ !!

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      :     เอกสารระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     :     เอกสารระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      :     เอกสารระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยบูรพา        :     เอกสารระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       :     เอกสารระเบียบการ  !!

พระจอมเกล้าลาดกระบัง       :     เอกสารระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       :     เอกสารระเบียบการ !!

มหาวิทยาลัยศิลปากร       :       เอกสารระเบียบการ  !!

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ      :       เอกสารระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยนเรศวร       :       เอกสารระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     :       เอกสารระเบียบการ  !!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์       :     เอกสารระเบียบการ !!

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        :     เอกสารระเบียบการ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :   mytcas.com , ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!