คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี สำหรับฝึก ภาษาเกาหลี เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากจะเรียนรู้ ภาษาเกาหลี แต่ไม่อยากไปเสียเงินเรียนคอร์สเรียนแพงๆ ในบทความนี้ พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับเรียนวิชาภาษาเกาหลี มาฝากกัน ที่สำคัญฟรีด้วย จาก Thaimooc ซึ่งเป็นระบบเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่า ว่ามีรายวิชาไหนที่น่าสนใจบ้าง ในการฝึกภาษาเกาหลี

1. ภาษาเกาหลี 1-1 และ 1-2

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับศึกษาประวัติและที่มาของตัวอักษรภาษาเกาหลี เรียนรู้สระ พยัญชนะ ตัวสะกด หลักการประสมคำ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :    เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :    เบื้องต้น – ปานกลาง

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนและ การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียน ได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!    ( ภาษาเกาหลี 1-1 )  , ไปที่รายวิชา  !!    ( ภาษาเกาหลี 1-2 )

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

2. การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-1 และ 1-2

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน เรื่องของการฝึกการสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันตามบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ เน้นฝึกทักษะการฟัง-พูดเบื้องต้นเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :    เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :    เบื้องต้น – ปานกลาง

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

แบบทดสอบก่อนเรียน 10% แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 50% กิจกรรม Discussion และแบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!    ( การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-1 )  , ไปที่รายวิชา  !!    ( การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-2 )

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

3. ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 และ 2

อาจารย์ผู้สอน   :  National Institute for Lifelong Education

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน เรื่องของไวยากรณ์จากบทสนทนาพื้นฐานที่ใช้ภาษาระดับสนทนา ซึ่งผู้เรียนจะสามารถสนทนาเป็นภาษาเกาหลีเกี่ยวกับหัวข้อในชีวิตประจำวันได้หลังจบบทเรียน เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :    เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :    เบื้องต้น – ปานกลาง

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!    (  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 )  ,   ไปที่รายวิชา  !!    ( ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 )

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน     :      เอกสารการสมัครสมาชิก  !!

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

สอบถามรายละเอียด ขอบคุณข้อมูล      :      facebook.com/thaimooc