มข รอบ 5 ปี 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข. ปี 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข. ได้ออกกำหนดการและระเบียบการรับสมัคร ในคณะต่างๆ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

คณะที่เปิดรับ รอบที่ 5 Direct Admission

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

โครงการรับนักเรียนผู้พิการ เปิดรับสมัครคณะ ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

.

**รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครต่างๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่ลิงก์ด้านล่างเลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์

.

ขอบคุณข้อมูล    :   ฝ่ายรับเข้า มข.

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…