Press ESC to close

คงสบายไปซินะ !! มนุษย์โบราณโฮโม อีเร็กตัส สูญพันธุ์เพราะ “ความขี้เกียจ”

คงสบายไปซินะ !! มนุษย์โบราณโฮโม อีเร็กตัส สูญพันธุ์เพราะ “ความขี้เกียจ”

อ่านชื่อหัวข้อหลายคนคง แปลกใจเป็นไปได้ยังที่ความขี้เกียจจะทำให้ถึงขนาดสูญพันธุ์เลยเหรอ หรือว่าเขาขี้เกียจทำกิจกรรมกัน นะ 55+ อันนี้แอดมินไม่ขอสัญนิษฐานล่ะกันนะจ้ะ แต่จะขอหยิบยก งานวิจัยมาให้อ่านกันล่ะกัน โดยงานวิจัยได้ระบุไว้ ดังนี้

จากผลการศึกษาล่าสุดทางโบราณคดีชี้ว่า มนุษย์โบราณโฮโม อีเร็กตัส (Homo erectus) หรือ “มนุษย์ผู้ยืนตัวตรง” ซึ่งมีชีวิตอยู่อย่างน้อยเมื่อ 1.8 ล้านปีก่อน ต้องสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งจากความเกียจคร้าน ไร้ความพยายามในการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือให้ดีขึ้น และไม่ขวนขวายเก็บสะสมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ทีมนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย  ตีพิมพ์ผลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเมืองซาฟฟาคาห์ ทางตอนกลางของซาอุดีอาระเบีย ลงในวารสารวิชาการ PLOS ONE โดยชี้ว่าแหล่งขุดค้นดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญในการศึกษาประชากรมนุษย์โบราณของคาบสมุทรอาระเบียในช่วงยุคหินตอนต้น

ดร. เซรี ชิปตัน หัวหน้าผู้นำทีมนักโบราณคดีของเอเอ็นยูบอกว่า หลักฐานที่เป็นเครื่องมือหินและร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของโฮโม อีเร็กตัสในบริเวณดังกล่าวบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า “เผ่าพันธุ์นี้ไม่สู้จะมีความพยายามมุมานะเท่าไหร่นัก ดูเหมือนไม่ค่อยมีจิตวิญญาณของนักสำรวจที่พยายามค้นหาสิ่งใหม่ ๆ หรือมีความสงสัยใคร่รู้แบบที่มนุษย์ยุคใหม่เช่นเรามีกัน”

 

ขอบคุณข้อมูลจาก   :    www.bbc.com/thai

 

error: Content is protected !!