Press ESC to close

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก มศว เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วยนะ

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก มศว เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วยนะ

สำหรับคนที่สนใจอยากจะหาความรู้เพิ่มเติม ในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ในหมวดวิชาต่างๆ มาฝากกัน

สำหรับใคร ที่สนใจและอยากหาความรู้เพิ่มเติม ลองเข้าไปลงเรียนกันได้นะจ้ะ เรียนฟรี หากเรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยนะ ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนไหนน่าเรียนกันบ้าง

1. วิทยาการข้อมูล

อาจารย์ผู้สอนจาก   :   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดวิชา     :    วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

เนื้อหาที่จะได้เรียน

รายวิชานี้จะเรียนรู้ในเรื่องของภาษาโปรแกรมและกรอบความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจด้านสถิติ และคอมพิวเตอร์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้   :   วันนี้ – ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

2. การออกแบบ Infographic 

อาจารย์ผู้สอนจาก   :  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดวิชา     :    วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

เนื้อหาที่จะได้เรียน

รายวิชานี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้าง รวมถึงการออกแบบ และการฝึกปฏิบัติในการสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจด้านการออกแบบ

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้   :   วันนี้ – ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

3. สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H.

อาจารย์ผู้สอนจาก   :  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดวิชา     :    บริหารจัดการ พัฒนาตัวเอง

เนื้อหาที่จะได้เรียน

รายวิชานี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ด้วย R.I.C.H. เป็นหลักการสร้างแบรนด์ให้ดีและดัง ภายใต้แนวคิดการตลาดที่คำนึงถึงสังคม (Societal Marketing)

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจอยากจะสร้างแบรนด์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้   :   วันนี้ – 10 ธันวาคม 2564

.

4. ระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

อาจารย์ผู้สอนจาก   : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดวิชา     :    วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม

เนื้อหาที่จะได้เรียน

รายวิชานี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน หลักการโปรแกรม C เบื้องต้น คำสั่งเงื่อนไขและคำสั่งทำซ้ำในภาษา C หลักการโปรแกรมภาษา Python สถาปัตยกรรมบอร์ด Kidbright สถาปัตยกรรมบอร์ด Raspberry Pi การเขียนโปรแกรมเพื่อนำข้อมูลสัญญาณจากเซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมสู่ IoT เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจด้านระบบสมองกล

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้   :   วันนี้ – 8 มกราคม 2565

.

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน (Thaimooc)   :   เอกสารการสมัครสมาชิก  !!

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล   :   facebook.com/thaimooc

error: Content is protected !!