มศว โครงการเพชรในตม รับนักเรียนชั้น ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุทันที

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ได้มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครโครงการเพชรในตม เพื่อรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้เกรด 2.75 ขึ้นไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เอกประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

โดยเรียนจบบรรจุทันทีโดยใช้ผลสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 45 คน

ซึ่งโครงการนี้จะให้ทุนนักเรียนเรียนครู จนจบแล้วจะบรรจุเป็นข้าราชการครูโดยตรง จากความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ การทรวงศึกษาธิการ โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย กินอยู่ฟรี เรียนฟรี โอ้ สบายเลยจ้า !!

ระยะเวลาที่เปิดรับ   :  วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

ดูระเบียบการรับสมัคร       :       เอกสาร   !!

 

ขอบคุณข้อมูล     :    smartsme.co.th  ,  ฝ่ายรับเข้า มศว