Press ESC to close

มศว โครงการเพชรในตม รับนักเรียนชั้น ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุทันที

มศว โครงการเพชรในตม รับนักเรียนชั้น ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุทันที

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ได้มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครโครงการเพชรในตม เพื่อรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้เกรด 2.75 ขึ้นไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เอกประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

โดยเรียนจบบรรจุทันทีโดยใช้ผลสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 45 คน

ซึ่งโครงการนี้จะให้ทุนนักเรียนเรียนครู จนจบแล้วจะบรรจุเป็นข้าราชการครูโดยตรง จากความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ การทรวงศึกษาธิการ โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย กินอยู่ฟรี เรียนฟรี โอ้ สบายเลยจ้า !!

ระยะเวลาที่เปิดรับ   :  วันที่รับสมัคร 06/02/2020 ถึง วันที่ 19/02/2020

ดูระเบียบการรับสมัคร       :       เอกสาร   !!

 

ขอบคุณข้อมูล     :    smartsme.co.th  ,  ฝ่ายรับเข้า มศว

error: Content is protected !!