มหาวิทยาลัยขอนแก่น อัพเดตรอบ1 63 เพิ่ม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อัพเดตโครงการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ปี 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อัพเดต โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร เพิ่มเติม ดังนี้

การรับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

 

รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 1 (หลัก)   :     เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล   :    admissions.kku.ac.th

 

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…