Press ESC to close

เอกสารคู่มือการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2564

เอกสารคู่มือการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ออกเอกสาร คู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ในระดับปริญญาตรี และระดับชั้นปริญญาโทและเอก ด้วย โดยรวบรวมข้อมูลทั้งรอบที่เปิดรับสมัคร ข้อมูลคุณสมบัติต่างๆ เกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละรอบ แต่ละคณะ รวมทั้งข้อมูลและประวัติของแต่ละคณะ ให้น้องๆ ได้ไปศึกษาข้อมูลกัน

น้องๆ คนไหนที่อยากจะเข้าศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อย่าลืมลองไปอ่านรายละเอียด กันนะจ้ะ ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลย

เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก เบื้องต้น สำหรับ น้องๆที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

1. GPAX

2. แฟ้มสะสมผลงาน (เฉพาะรอบแรก)

3. คะแนนสอบ O-NET , GAT/PAT และ วิชาสามัญ

.

ลิงก์เอกสารคู่มือรับเข้า   :    เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล   :    เพจ ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

error: Content is protected !!