มหาสารคาม รอบที่ 3.2 ปี 64

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 2 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ปี 2564

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้ออกเอกสารเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 2 ผ่านระบบ TCAS  ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดของประกาศ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. คณะเทคโนโลยี

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์

3. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

4. คณะวิทยาการสารสนเทศ

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

8. คณะแพทยศาสตร์

9. คณะเภสัชศาสตร์

10. คณะสาธารณสุขศาสตร์

11. คณะวิทยาศาสตร์

12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

13. คณะการบัญชีและการจัดการ

14. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

15. คณะศึกษาศาสตร์

16. คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

17. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

18. คณะนิติศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณา

1. จะใช้ผลคะแนน GPAX 20 % , O-NET 30 % วิชาภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และใช้ผลคะแนน GAT/PAT 50 % ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

การสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์   :    https://student.mytcas.com

สมัครกี่อันดับก็ได้ เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ

1. อันดับที่ 1 = 150 บาท

2. อันดับที่ 2 – 4 อันดับละ 50 บาท

3. อันดับที่ 5 – 10 อันดับละ 100 บาท

เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก   :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   วันที่  07 – 15 พ.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล    :  admission.msu.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม รอบที่ 3 Admission 1&2 จุฬา ฯ ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร ฉบับเต็ม รอบที่ 3 Admission 1&2 จุฬา ฯ  ปี 2564 จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยา…