มหิดล ระเบียบการ รอบแรก ปี 65

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2565

มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ออกระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1/1 และ 1/2 คัดเลือกโดยใช้ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย

2. ไม่เคยกระทำความผิดและทุจริตในการสอบ

3. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ

4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีความประพฤติดีเ รียบร้อย

6. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเกรดเฉลี่ยตามที่ คณะกำหนด

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คัดเลือกโดยใช้ Portfolio

2. คัดเลือกจาการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รอบ 1/1  จำนวนรับเข้า   1,321 คน รวมทุกคณะทุกหลักสูตร

รอบ 1/2  จำนวนรับเข้า   579 คน รวมทุกคณะทุกหลักสูตร

.

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม    :    ระเบียบการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1/1     :    รับสมัคร 15 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

รอบ 1/2    :    รับสมัคร 1 – 24 ธันวาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     tcas.mahidol.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2565 ใครที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิ…