Press ESC to close

มารู้จักคะแนนที่ใช้ใน TCAS มีคะแนนอะไรบ้าง ? ที่ต้องใช้ในการยื่นเข้ามหาลัย

มารู้จักคะแนนที่ใช้ใน TCAS มีคะแนนอะไรบ้าง ? ที่ต้องใช้ในการยื่นเข้ามหาลัย

ในระบบ TCAS เป็นระบบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พูดง่ายๆ คือ ใครที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ก็ต้องผ่านระบบการคัดเลือกนี้ด้วยกันทั้งนั้น สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีสุดท้าย หรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย มาเช็คข้อมูลกันหน่อยว่ามีคะแนนอะไรบ้างที่เราต้องรู้สำหรับการยื่นคะแนนเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS

คะแนน จาก Portfolio

คะแนนตรงนี้บอกได้เลยว่า ไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่แนะนำน้องๆ ว่า ให้อ่านระเบียบการให้ดี ทางมหาวิทยาลัยต้องการอะไร ทำให้ตรงรูปแบบ แค่นี้เราก็ได้ลุ้นแล้ว

คะแนน GPAX

ก็เกรดเฉลี่ย นั้นแหละ น้องๆ พยายามทำเกรดให้ดีๆ เพราะมีผลกับโควตา และการยื่นคะแนนรวมในรอบต่างๆ ของ TCAS ด้วยนะ

คะแนน O-NET 

O-NET การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน รวมไปถึงการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งจะทำการสอบในตอนที่จบการศึกษาชั้น ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 ซึ่งคะแนนการสอบของ ม. 6 ใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

โดยจะสอบทั้งหมด 5 วิชาด้วยกัน คือ ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

คะแนน GAT (General Aptitude Tests)

เป็นแบบทดสอบความถนัดทั่วไป เพื่อวัดศักยภาพการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ

วิชาที่สอบแบ่งเป็น 2 พาร์ท

1. GAT เชื่อมโยง ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา

2. GATภาษาอังกฤษ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

คะแนน PAT (Professional and Academic Aptitude Test)

ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ คือ การวัดความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ

โดยมีวิชาสอบให้สอบ 7 วิชาความถนัด ดังนี้

1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (เลือกสอบได้ 1 ภาษา)

7.1 ภาษาฝรั่งเศส

7.2 ภาษาเยอรมัน

7.3 ภาษาญี่ปุ่น

7.4 ภาษาจีน

7.5 ภาษาอาหรับ

7.6 ภาษาบาลี

7.7 ภาษาเกาหลี

**ไม่จำเป็นต้องสมัครสอบ ทุกวิชา นะจ้ะ เลือกเอาตามความถนัดและคณะที่เราจะเข้าเรียน เท่านั้น

คะแนน 9 วิชาสามัญ

เป็นข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพื่อนำมาใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย

โดยมีวิชาที่สอบทั้หมดจำนวน 9 วิชา ดังนี้ ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์ ก็ต้องสอบทั้งนั้น แต่อาจเลือกวิชาที่ต่างกัน

คะแนนวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

คะแนนวิชาเฉพาะ คือ ข้อสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา เช่น ความถนัดแพทย์, ความถนัดทางเภสัชศาสตร์, ความถนัดทางรัฐศาสตร์ วิชาเฉพาะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง

คะแนนวัดความสามารถทางภาษา

คะแนนวัดความสามารถทางภาษา เช่น TOEIC, TOEFL , IELTS, CU-TEP, SAT หรือภาษาที่สาม HSK, NJLPT เป็นต้น ซึ่งในบางมหาวิทยาลัย อาจจะขอคะแนนตัวนี้ด้วย หรือ หลักสูตรนานาชาติ มักจะใช้คะแนนเหล่านี้ในการพิจารณาการคัดเลือกข้าศึกษาต่อด้วย

.

ขอบคุณข้อมูล   :  trueplookpanya.com/tcas/article/detail/75450

error: Content is protected !!