Press ESC to close

รวมรับตรง โครงการ คณะแพทยศาสตร์ ที่เปิดรับในรอบที่ 2 โควตา ปี 2563

รวมรับตรง โครงการ คณะแพทยศาสตร์ ที่เปิดรับในรอบที่ 2 โควตา ปี 2563

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเรียนใน คณะแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 รอบโควตา นี้ก็มีหลายโครงการที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลายมหาวิทยาลัย สำหรับใครที่อยากเรียนสายนี้ มาดูกันว่ามีที่ไหนเปิดรับบ้าง ในรอบที่ 2 โควตา ปี 2563 นี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโอลิมปิกวิชาการ รับสมัครวันนี้ – 27 ก.พ. 63

ลิงก์รับสมัคร   :    https://bit.ly/2H9joXt

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รับสมัครวันนี้ – 20 ก.พ. 63

ลิงก์รับสมัคร   :    https://bit.ly/3bvpnUa

มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รับสมัครวันนี้ – 20 ก.พ. 63

ลิงก์รับสมัคร   :    https://bit.ly/31IctOl

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รับสมัครวันนี้ – 29 ก.พ. 63

ลิงก์รับสมัคร     :    https://bit.ly/31L8gt3

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครวันนี้ – 6 มี.ค. 63

ลิงก์รับสมัคร    :     https://bit.ly/38ixT74

มหาวิทยาลัยบูรพา   รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) รับสมัคร 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 63

ลิงก์รับสมัคร    :    bit.ly/2StT80x

 

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ  ,   facebook.com/PlookTCAS

error: Content is protected !!