Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ปี 63 มหาวิทยาลัย ภาคกลาง

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ปี 63 มหาวิทยาลัย ภาคกลาง

ในบทความนี้ คือ การรวบรวมระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS63 รอบที่ 4 Admission 2 ซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วัน มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็พร้อมที่เปิดรับสมัครและให้น้องๆ

น้องๆ อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยไหน ลองเข้าไป เช็คระเบียบการกันดูนะจ้ะ โดยในบทความนี้เป็น ระเบียบการ ของทางภาคกลาง และภาคตะวันออก ใครอยากเข้ามหาวิทยาลัยในโซนนี้ มาดูระเบียบการกันได้เลยจากลิงก์ด้านล่างนี้จ้า

ระเบียบการ มหาวิทยาลัยทาง ภาคกลาง และภาคตะวันออก รอบที่ 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     :     ระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      :     ระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     :     ระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      :     ระเบียบการ !!

มหาวิทยาลัยบูรพา        :     ระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       :     ระเบียบการ  !!

พระจอมเกล้าลาดกระบัง       :     ระเบียบการ !!

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       :     ระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยศิลปากร       :       ระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      :       ระเบียบการ  !!

มหาวิทยาลัยนเรศวร       :       ระเบียบการ !!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต     :       ระเบียบการ  !!

รวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        :     ระเบียบการ !!

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา     :     ระเบียบการ  !!

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า       :     ระเบียบการ !!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์       :     ระเบียบการ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :   mytcas.com , ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!