Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2564

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2564

รอบนี้เป็นรอบสุดท้าย แบบท้ายสุดสำหรับน้องๆ dek64 แล้ว กับรอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบนี้ อาจจะไม่ได้เปิดรับสมัครทุกมหาวิทยาลัย และจำนวนการรับสมัคร ก็ไม่ได้เยอะมาก เหมือนรอบอื่นๆ เหมือนเป็นรอบเก็บตก แต่ก็มีคณะ สาขาวิชา ที่น่าเรียนอยู่นะ

สำหรับน้องๆ ที่ยังอยากจะเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐ อย่าพึ่งหมดหวังนะจ้ะ ลองดูระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในรอบนี้กันก่อนว่ามีหลักสูตร สาขาวิชาที่เราอยากจะเรียนไหม แล้วค่อยมาตัดสินใจอีกที เอาล่ะ ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่พี่ได้รวบรวมไว้ให้ในบทความนี้กันเลยดีกว่าจ้า

รวมระเบียบการ รอบ รับตรงอิสระ

1. มหาวิทยาลัยมหิดล      :    เอกสารการรับสมัคร  !!

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      :    เอกสารการรับสมัคร  !!

3. มหาวิทยาลัยพะเยา      :    เอกสารการรับสมัคร  !!

4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     :    เอกสารการรับสมัคร  !!

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    :    เอกสารการรับสมัคร  !!

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร      :    เอกสารการรับสมัคร  !!

7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     :    เอกสารการรับสมัคร  !!

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    :    เอกสาร  !!

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      :    เอกสาร  !!

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      :    เอกสาร  !!

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     :    เอกสาร  !!

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      :    เอกสาร  !!

13. มหาวิทยาลัยนครพนม      :    เอกสารการรับสมัคร  !!

14. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       :    เอกสารการรับสมัคร  !!

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      :    เอกสารการรับสมัคร  !!

16. มหาวิทยาลัยบูรพา         :    เอกสารการรับสมัคร  !!

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     :    เอกสารการรับสมัคร  !!

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     :    เอกสารการรับสมัคร  !!

19. มหาวิทยาลัยศิลปากร      :    เอกสารการรับสมัคร  !!

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     :    เอกสาร  !!

21. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        :    เอกสาร  !!

22. มหาวิทยาลัยขอนแก่น       :    เอกสาร  !!

23. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช      :    เอกสาร  !!

24. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา     :    เอกสาร  !!

25. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     :    เอกสาร  !!

26. มหาวิทยาลัยทักษิณ       :    เอกสาร  !!

27. สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง      :    เอกสาร  !!

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     :    เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!