สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครรอบ รับตรง ประจำปี 2564

ประกาศจาก สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในรอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6  หรือ วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. หรือ เทียบเท่า

2. GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และ แฟ้มสะสมผลงาน

.

ระเบียบการรับสมัคร   :      เอกสารระเบียบการ !!

กำหนดการรับสมัคร    :    01 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล    :    reg.cdti.ac.th