รับตรง นครพนม 64 รอบที่ 1

รับตรง ผ่านระบบ TCAS 64 มหาวิทยาลัย นครพนม รอบที่ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัย นครพนม ได้ประกาศ รับตรง นิสิตใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะที่เปิดรับต่างๆ ดังนี้

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

คณะครุศาสตร์

วิทยาลัยนาหว้า

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยการบินนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยายการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

วิทยาลัยธาตุพนม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า

2. วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ เทียบเท่า เฉพาะสาขาที่กำหนด

3. GPAX 5 ตามสาขาวิชาสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ)

ระเบียบการรับสมัคร      :      เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    01 ธ.ค. 63 – 21 ม.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล     :     admission.npu.ac.th/admis/?p=2117

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…