รับตรง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง ปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพยาบาลศาสรบัณฑิต รอบ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติในการสมัคร

เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 และทำ portfolio และกำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม.ปลาย หรือ เทียบเท่า

.

ข้อมูลการรับสมัคร    :    ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     31 พ.ค.  –  28 มิ.ย.  2564

สมัครเรียน    :      slc.ac.th/2018/applystudent

ขอบคุณข้อมูล    :    เพจ  PR วิทยาลัยเซนต์หลุยส์