รับตรง มฟล ปี 64 รอบ 5

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 5 ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรง ในรูปแบบต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีสำนักวิชา และรูปแบบการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

รูปแบบการรับสมัคร ในรอบนี้

1. รับสมัครโดยใช้ผลคะแนนสอบ O-NET

2. รับสมัครโดยใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ

3. รับสมัครโดยใช้รูปแบบ Portfolio

.

1. รับสมัครโดยใช้ผลคะแนนสอบ O-NET

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ 2 (ใช้ผลคะแนนสอบ O-NET)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร    :   17 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร   :   วันที่ 18-30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร      :     เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครออนไลน์    :      applicant.mfu.ac.th/admission

.

2. รับสมัครโดยใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ 2 (ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร    :  17 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร    :    วันที่ 18-30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร      :     เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครออนไลน์    :      applicant.mfu.ac.th/admission

.

3. รับสมัครโดยใช้รูปแบบ Portfolio

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ 2 (รูปแบบ Portfolio)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร    :   16 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร   :   วันที่ 18-30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร      :     เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครออนไลน์    :      applicant.mfu.ac.th/admission

.

ขอบคุณข้อมูล     :     admission.mfu.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. สงขลานครินทร์ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. สงขลานครินทร์ ปี 2565 มหาวิทยาลัย สงข…