รับตรง มหิดล วิศวะนานาชาติ 64

รับตรง 64 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัย มหิดล

มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ออกระเบียบการ รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ระบบรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

3. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา Grade 12 / Year 13

แผนการเรียน และ GPAX ตามสาขาสมัครกำหนด

มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ และ คะปนนสอบมาตรฐาน ตามที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสารรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร      :    01 ต.ค. – 20 พ.ย. 63

.

ขอบคุณข้อมูล     :    eg.mahidol.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…