รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม. สงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในโครงการไนติงเกล และ โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ต่างๆ ดังนี้

ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการไนติงเกล)        :     เอกสารรับสมัคร  !!

ระเบียบการรับสมัครโครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน    :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

กำหนดการรับสมัคร   :   5 – 14 ม.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล    :  entrance.psu.ac.th