ม. อุบลราชธานี เปิด รับตรง( ทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร) จำนวน 69 ทุน ปี 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษา ประเภท รับตรง (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร) จำนวน 69 ทุน ประจำปีการศึกษา 2564

**คุณสมบัติ ต้องผ่านการรับคัดเลือกรอบ Portfolio กับ โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติฯ (ค่าย)**

กำหนดการรับสมัคร    :     1 – 31 ธันวาคม 2563

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    :    ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :      reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp