Press ESC to close

ม. อุบลราชธานี เปิด รับตรง( ทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร) จำนวน 69 ทุน ปี 2564

ม. อุบลราชธานี เปิด รับตรง( ทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร) จำนวน 69 ทุน ปี 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษา ประเภท รับตรง (ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร) จำนวน 69 ทุน ประจำปีการศึกษา 2564

**คุณสมบัติ ต้องผ่านการรับคัดเลือกรอบ Portfolio กับ โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติฯ (ค่าย)**

กำหนดการรับสมัคร    :     1 – 31 ธันวาคม 2563

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    :    ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :      reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

error: Content is protected !!