Press ESC to close

รับตรง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2564

รับตรง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2564

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรง ใน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด และคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 มนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2. ต้องมีคะแนน Admission ขั้นต่ำ 16,800

3. ต้องมีผลคะแนน GAT / PAT2 / O-NET เพื่อใช้ในการคำนวณคะแนน

.

การพิจารณาคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :    ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร  :    14 – 20 มิ.ย.  2564

ขอบคุณข้อมูล     :     facebook.com/HuachiewAdmission

error: Content is protected !!