รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม. ขอนแก่น โครงการ MDX MD02 ปีการศึกษา 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิด รับตรง ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ MDX MD02 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ตามลิงก์ระเบียบการด้านล่างนี้เลยจ้า

.

รอบที่เปิดรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 120 คน ( MDX 44 คน + MD02 76 คน)

รอบ 2 โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 149 คน

รอบที่ 3 Admission ร่วมรับกับ กสพท จำนวน 20 คน

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารการรับสมัคร   !!

การคัดเลือก     :    ผลสอบทางภาษา    ,   ผลสอบ BMAT  ,   Portfolio

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

การรับเข้าบุคคลเข้าศึกษา ฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ 0 4336 3407 ,0 4336 3429

Email – meded@kku.ac.th

.

ขอบคุณข้อมูล      :     acad.md.kku.ac.th