Press ESC to close

รับตรง TCAS ม. เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564

รับตรง TCAS ม. เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ออกประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 รับตรง ผ่าน Portfolio เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

โครงการที่เปิดรับสมัครเพิ่ม

1. โครงการช้างเผือก

2. โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน

.

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสาร   !!

เว็บไซต์หลัก และโครงการที่เปิดรับ     :     ลิงก์พาไป   !!

กำหนดการรับสมัคร     :     02 – 06 ก.พ. 64

ขอบคุณข้อมูล      :    admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!