Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2564

รับตรง รอบที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ รับตรง รอบที่ 2 ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยูชั้น ม. 6 เทอม 2

2. สำเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ เทียบเท่า เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนวิทย์-คณิต มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์การพิจารณา

สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ โดยมีค่าสมัคร 1,500 บาท

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    15 ก.พ. – 12 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล    :   admission.bkkthon.ac.th

error: Content is protected !!