รับตรง มรภ.เชียงใหม่ รอบ 3 ปี 64

รับตรง รอบที่ 3 Admission 1 ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกเกณฑ์การคัดเลือก รับตรง นักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะ ที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

ครุศาสตร์: เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาติ: เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รวม จำนวที่เปิดรับ ทั้งสิ้น 487 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GPAX และ แผนการเรียน

2. คะแนนสอบ GAT/PAT

3. สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     7 – 15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มรภ. เชียงใหม่

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…