Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 Direct Admission(รับตรงอิสระ) ม.ราชภัฏสงขลา ปี 2564

รับตรง รอบ 4 Direct Admission(รับตรงอิสระ) ม.ราชภัฏสงขลา ปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภายใต้การรับสมัคร รูปแบบ TCAS รอบ 4 Direct Admission ( รับตรง อิสระ ) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

รับตรง ราชภัฏสงขลา รอบสี่ ปี 64 แผนรับเข้า

.

เอกสารแผนการรับเข้า    :     เอกสาร  !!

เว็บไซต์รับสมัคร    :      regis.skru.ac.th

รับสมัคร (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)  : เริ่มรับสมัครวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2564

ชำระเงินสดค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย   :  วันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2564 (ค่าสมัคร 100 บาท)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  :  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 (เวลา 15.00 น.)

สอบสัมภาษณ์   :   วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว   :   วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (เวลา 18.00 น.)

ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย  :  วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2564

รายงานตัวทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   :   วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :    regis.skru.ac.th

error: Content is protected !!