Press ESC to close

รับตรง 64 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

รับตรง 64 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ได้ออกประกาศกำหนดการ รับตรง ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการคัดเลือกผ่านระบบกาคัดเลือกส่วนกลางหรือ TCAS รอบที่ 3 Admission 1 โดยมีการรับสมัคร ดังนี้

ประเภททุน

ประเภทกองทัพบก 20 นาย เฉพาะเพศชายเท่านั้น

ประเภททุนผลิตแพทย์เพิ่ม รับ 80 นาย รับชาย 40 คน หญิง 40 คน

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสารรับสมัคร   !!

.

คะแนนที่ใช้คัดเลือก  :    กสพท.  ,   วิชาสามัญ   ,   O-NET

ขอบคุณข้อมูล    :     pcm.ac.th

error: Content is protected !!