Press ESC to close

รับตรง 64 มหาวิทยาลัย ศรีปทุม พร้อมทุนการศึกษา

รับตรง 64 มหาวิทยาลัย ศรีปทุม พร้อมทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัย ศรีปทุม เปิด รับตรง นักศึกษาใหม่ พร้อมทุนการศึกษา สำหรับใช้ในการศึกษา โดยเปิดรับ 2 โครงการ คือ ทุน SPU โควตา รับทุนสูงสุด 20,000 บาท และทุน SPU Portfolio 3ดี รับทุนสูงสุด 40,000 บาท เพียงยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. ทุน SPU โควตา รับทุนสูงสุด 20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
2. ปวช. / ปวส. / กศน. เฉพาะคณะที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

ทดสอบความถนัด สำหรับผู้ที่สมัครเรียนในคณะดิจิทัลมีเดีย / วิทยาลัยนานาชาติ / สาขาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิศวกรรมระบบรางเท่านั้น

กำหนดการรับสมัคร  :   17 – 31 ก.ค. 63

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสารรับสมัคร   !!

2. ทุน SPU Portfolio 3ดี รับทุนสูงสุด 40,000 บาท เพียงยื่นแฟ้มสะสมผลงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
2. ปวช. / ปวส. เฉพาะคณะที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ที่บอกถึงผลงาน “มีความดี กิจกรรมดี หรือเรียนดี” ที่ต้องการนำเสนอ และเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ทำไมถึงเลือกเรียน ม.ศรีปทุม พร้อมระบุ คณะ/สาขา ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล
*รายละเอียดการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ดูที่ระเบียบการ*

กำหนดการรับสมัคร   :   17 ก.ค. – 31 ต.ค. 63

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสารรับสมัคร   !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :      spu.ac.th

error: Content is protected !!