Press ESC to close

รับตรง 64 ม.หัวเฉียว คณะพยาบาลศาสตร์ ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน

รับตรง 64 ม.หัวเฉียว คณะพยาบาลศาสตร์ ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน

รับตรง มหาวิทยาลัย หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ คณะพยาบาลศาสตร์ ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สิ่งที่จะได้รับ จากทุนนี้

1. มีทุนเรียนฟรี

2. มีหอพักฟรี

3. จบแล้วมีงานทำ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6  มี GPAX 4 เทอม

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบข้อเขียนวิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

2. เรียงความด้วยลายมือ เรื่อง “เมื่อฉันได้เป็นพยาบาล” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครเท่านั้น

3. สอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

กำหนดการรับสมัคร   :   16 ต.ค. – 03 พ.ย. 63

ขอบคุณข้อมูล    :   admission.hcu.ac.th

error: Content is protected !!