ราชภัฏพระนคร รับตรง64 โควตาพิเศษ

รับตรง 64 ราชภัฏพระนคร รอบโควตาพิเศษ ปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ได้ออกระเบียบการรับสมัคร รับตรง รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. วิทยาลัยการฝึกหัดครู

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. คณะวิทยาการจัดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. แผนการเรียน ตามที่คณะสมัครกำหนด และมี GPAX 4 เทอม ตามที่คณะสมัครกำหนด

.

เอกสารการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    24 ส.ค. – 30 ก.ย. 63

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.pnru.ac.th/home/info/open/01

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…