รับตรง พร้อมทุนการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปี 2565

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เปิด รับตรง รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 เปิดรับตรง หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ มีทุนการศึกษา สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย และเทียบเท่า ทั่วประเทศที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรี

ด้วยหลักสูตรคุณภาพ ก้าวทันเทรนด์อาชีพยุคใหม่ ใน 2 วิทยาเขต แคมปัสเเจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี และ แคมปัสพัทยา จ.ชลบุรี ด้วยการเรียนการสอนรูปแบบ Work-based Education การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ห้องปฏิบัติการครบครัน

พร้อมโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานในทุกหลักสูตรกับเครือข่ายพันธมิตร องค์กรชั้นนำทั้งในเเละต่างประเทศ ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พร้อมทำงานกับอาชีพในฝันไปกับคณะและสาขาวิชาต่างๆ ที่ตอบโจทย์ยุค 4.0

ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะศิลปศาสตร์ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ และ International Modern Trade Business Management Program

สำหรับเยาวชน ผู้ที่สนใจ ยื่น สมัครเรียนด้วยGPAX วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย–เทียบเท่า หรือ สายอาชีพ(ปวช./ปวส.)

อยู่จังหวัดไหนก็สมัครได้ มีเจ้าหน้าที่พี่แนะแนวทุกภูมิภาคให้คำปรึกษา สะดวกด้วยขั้นตอนออนไลน์เต็มรูปแบบ สัมภาษณ์ – ประกาศผล – รายงานตัว

.

ช่องทางสมัครเรียน – ติดต่อสอบถาม

โทร. 02-855-0000

Website  :  https://www.pim.ac.th

Facebook  :  https://www.facebook.com/pimfanpage

Twitter  :  https://twitter.com/PIMCampus

.

ขอบคุณข้อมูล    :    www.facebook.com/pimfanpage