Press ESC to close

รับตรง 64 ราชภัฏบุรีรัมย์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2564

รับตรง 64 ราชภัฏบุรีรัมย์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่  1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร

1. สมัครผ่านครูแนะแนว : วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2563

2. สมัครออนไลน์ : วันที่ 2 – 20 พฤศจิกายน 2563

3. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 2 – 25 พฤศจิกายน 2563 อาคาร 23 ชั้น 2

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (คณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์)  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

5. วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (คณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์)  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

09.00 -11.00 น สอบวัดแววความเป็นครู

13.00 น เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

09.00 -11.00 น สอบความถนัดทางวิชาชีพ

11.00 -12.00 น ประเมินสุขภาพจิต

13.00 น เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว : วันที่ 2 ธันวาคม 2563

7. รายงานตัว : วันที่ 6 ธันวาคม 2563

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

เอกสารแนบ    :     เอกสาร  !!

ใบสมัคร   :     เอกสาร   !!

ขอบคุณข้อมูล    :    reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

error: Content is protected !!