ราชภัฏสงขลา รอบ 3 ปี 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม. ราชภัฏสงขลา ปี 2563

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการออกระเบียบการรับสมัคร ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission 1 หรือ รอบรับตรงร่วม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะที่เปิดรับ

1. คณะครุศาสตร์

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. วิทยาลัยนวัตกรรม

.

ระยะเวลาการรับสมัคร    :    วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563

ระเบียบการรับสมัคร     :    เอกสาร   !!

ข้อมูล   :   mytcas.com

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…