ราชภัฏสุรินทร์ รอบ 3 ปี 64

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 ภาคปกติ และภาคพิเศษ ราชภัฏสุรินทร์ ปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ ได้มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รอบที่ 3 รอบเพิ่มเติม และรอบที่ 2 ตามลำดับ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด การรับสมัคร ดังนี้

รอบที่ 3 ภาคปกติ รอบรับเพิ่มเติม

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะครุศาสตร์

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    10 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2564

**หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต , ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต , ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   :   10 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2564

.

รอบที่ 2 ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. คณะวิทยาการจัดการ

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันนี้ – 6 มิถุนายน 2564

.

หน้าหลักประกาศ     :     ลิงก์พาไป  !!

ขอบคุณข้อมูล     :   new.srru.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

วิธี คำนวณคะแนน รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยต่างๆ

วิธี คำนวณคะแนน รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยต่างๆ น้องๆ ที่กำลังจะสมัครคัดเลือก เพื่อศ…