ราชภัฏเชียงใหม่ ปี 63 รอบ 3

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2563

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกระเบียบการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 หรือ รอบรับตรงร่วม ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้ระบบ TCAS โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีทั้งไม่จำกัดสายการเรียน และจำกัดเฉพาะสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น

วิธีการคัดเลือก  

เกรดเฉลี่ย , ผลสอบ GAT/PAT

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :   ฝ่ายรับเข้า ม.ราชภัฏเชียงใหม่

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…