Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2564

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2564

มาแล้วกับการรวมรวม ระเบียบการับสมัคร ในรอบที่ 2 โควตาพื้นที่  ของกลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2564 น้องๆ คนไหนที่กำลังเตรียมตัวอยู่ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้ แล้ว ไม่รู้จะไปหาข้อมูลที่ไหน ไปดูระเบียบการ ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร รอบ โควตา กลุ่ม มหาวิทยาลัย ราชภัฏ

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี      :    เอกสารระเบียบการ  !!

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     :    เอกสารระเบียบการ  !!

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     :    เอกสารระเบียบการ  !!

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ            :    เอกสารระเบียบการ  !!

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        :    เอกสารระเบียบการ  !!

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       :    เอกสารระเบียบการ  !! 

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี       :    เอกสารระเบียบการ  !!

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี            :    เอกสารระเบียบการ  !!

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม       :    เอกสารระเบียบการ  !!

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา      :    เอกสารระเบียบการ  !!

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช      :    เอกสารระเบียบการ  !!

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      :    เอกสารระเบียบการ  !!

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      :    เอกสารระเบียบการ  !!

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์      :    เอกสารระเบียบการ  !!

15 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      :    เอกสารระเบียบการ  !!

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      :    เอกสารระเบียบการ  !!

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      :    เอกสารระเบียบการ  !!

18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      :    เอกสารระเบียบการ  !!

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์      :    เอกสารระเบียบการ  !!

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต      :    เอกสารระเบียบการ  !!  (ไม่มีเปิดรับ)

21 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      :    เอกสารระเบียบการ  !!

22 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา      :    เอกสารระเบียบการ  !!

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด      :    เอกสารระเบียบการ  !!

24 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์       :    เอกสารระเบียบการ  !!

25 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี      :    เอกสารระเบียบการ  !!

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง        :    เอกสารระเบียบการ  !!

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย          :    เอกสารระเบียบการ  !!

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์      :    เอกสารระเบียบการ  !!

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ         :    เอกสารระเบียบการ  !!

30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร         :    เอกสารระเบียบการ  !!

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา         :    เอกสารระเบียบการ  !!

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         :    เอกสารระเบียบการ  !!

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี      :    เอกสารระเบียบการ  !!

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์        :    เอกสารระเบียบการ  !!

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      :    เอกสารระเบียบการ  !!

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี        :    เอกสารระเบียบการ  !!

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์        :    เอกสารระเบียบการ  !!

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี      :    เอกสารระเบียบการ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล  :   ฝ่ายรับเข้า ม.ราชภัฏ ต่างๆ

error: Content is protected !!