Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2565

สำหรับน้องๆ ม.6 ที่ไม่ติดในรอบพอร์ต อย่าพึ่งหมดหวังนะจ้ะ เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบให้พร้อม เพราะรอบโควตา ระบบ TCAS กำลังมาแล้ว ซึ่งแน่นอนว่ามีหลายมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม และอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ใช้รูปแบบรับตรงเอง แต่ก็มีการรับเข้าที่คล้ายๆ กัน

สำหรับในบทความนี้พี่ก็เอาใจ น้องๆ ที่อยากจะเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัย กลุ่ม ราชภัฏ กันหน่อย กับการรวมระเบียบการรับสมัครมาไว้ให้ไปศึกษาข้อมูลกัน ใครอยากเข้าที่ไหน ลองไปอ่านข้อมูลกันดูนะจ้ะ

ระเบียบการรับสมัคร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี      :    เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ         :      ประกาศรับสมัคร  !!

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย         :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      :      เอกสารประกาศ  !!

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม      :      เอกสารประกาศ !!

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        :      ประกาศรับสมัคร  !!

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี         :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     :      เอกสารรับสมัคร  !!

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   :      เอกสารประกาศ  !!   (รับตรงเอง)

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     :        เอกสารประกาศ  !!   (รับตรงเอง)

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      :      ประกาศรับสมัคร  !!  (รับตรงเอง)

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     :      ประกาศรับสมัคร  !!  (รับตรงเอง)

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     :      เอกสารประกาศ  !!   (รับตรงเอง)

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     :      เอกสารประกาศ !!

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม       :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรง)

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     :      เอกสารรับสมัคร  !!

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด      :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์      :      ประกาศรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี      :      เอกสารประกาศ  !!

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     :      เอกสารประกาศ  !! 

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   :      เอกสารรับสมัคร  !!

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    :      เอกสารรับสมัคร  !!

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    :     ประกาศรับสมัคร  !!

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    :      เอกสารประกาศ  !!    (รับตรงเอง)

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    :      เอกสารประกาศ  !!

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   :      เอกสารรับสมัคร  !!    (รับตรงเอง)

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    :      ประกาศรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    :      ประกาศรับสมัคร  !!

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    :      เอกสารรับสมัคร  !!   (รับตรงเอง)

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    :      เอกสารรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!