Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ประจำปี 2564

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ประจำปี 2564

รอบที่ 1 ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ของ น้องๆ dek64 ซึ่งน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสมัครใน รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ปี 2564 ในบทความนี้ก็ได้ทำ การรวบ รวมระเบียบการ รับสมัคร มหาวิทยาลัยต่างๆ

ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS64 โดยในหลายๆ มหาวิทยาลัย ก็พร้อมที่เปิดรับสมัคร กันแล้ว

ซึ่งบทความนี้ เป็นการรวบรวมระเบียบการ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ต่างๆ หากน้องๆ ที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้ ลองเข้าไป เช็คระเบียบการกันดูนะจ้ะ โดยใครอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหน มาดูระเบียบการกันได้เลยจากลิงก์ด้านล่างนี้จ้า

ระเบียบการ กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ รอบที่ 1 ปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี      :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา      :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์         :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์      :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ       :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา      :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม      :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์       :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด       :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ     :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      :      เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า มหาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!