Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2563

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2563

หากน้องๆ คนไหนที่จะสมัคร รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วม หรือ Admission 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ประจำปี 2563 และหาระเบียบการรับสมัครไม่เจอ ในบทความนี้ พี่ก็ได้รวบรวมมาให้แล้ว (มหาวิทยาลัยที่ออกระเบียบการแล้ว)

ระเบียบการมหาวิทยาลัย รอบที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      :      เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     :      เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    :      เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย       :       เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      :      เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา       :       เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช      :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร         :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์        :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา        :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม       :       เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (รอบอื่น)      :       เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (รอบอื่น)      :       เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (รอบอื่น)       :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (รอบอื่น)       :       เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี       :       เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (รอบอื่น)       :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (รอบอื่น)       :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (รอบอื่น)       :       เอกสาร !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (รอบอื่น)        :       เอกสาร  !!

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี          :       เอกสาร  !!

**หากมหาวิทยาลัยไหน ไม่มีลิงก์ระเบียบการในบทความนี้ น้องๆ ลองเข้าไป ที่ฝ่ายรับเข้า ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ดูนะจ้ะ

.

ข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!