ราชมงคลอีสาน รอบ สาม ปี 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 ม.เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ได้ออกระเบียบการรับสมัคร เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วม ภายใต้การคัดเลือกผ่านระบบ TCAS โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะที่เปิดรับ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ขอนแก่น)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ (ขอนแก่น)

คณะเทคโนโลยีการจัดการ (สุรินทร์)

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (สุรินทร์)

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (สกลนคร)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สกลนคร)

 

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสาร !!

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า ราชมงคลอีสาน

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…